Categories
travel & lifestyle

สิ่งมีชีวิตที่เหมือนหนอนที่ฝังอยู่ใต้ทะเลเมื่อกว่า 500 ล้านปี

สิ่งมีชีวิตที่เหมือนหนอนที่ฝังอยู่ใต้ทะเลเมื่อกว่า 500 ล้านปีก่อนอาจเป็นกุญแจสำคัญในการวิวัฒนาการของอาณาจักรสัตว์ส่วนใหญ่สิ่งมีชีวิตขนาดเท่าเมล็ดข้าวถูกอธิบายว่าเป็นตัวอย่างแรกสุดที่ยังพบในบันทึกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่มีด้านหน้าและด้านหลังสองด้านสมมาตรและช่องเปิดที่ปลายทั้งสองเข้าร่วมด้วยลำไส้การพัฒนาสมมาตรทวิภาคีเป็นขั้นตอนสำคัญในวิวัฒนาการของชีวิตสัตว์